WIACA podporuje iniciativu Zálohujme.

Praha, 29.1.2019 – Projekt #replechuj, který spustila asociace WIACA sdružující tři výrobce nápojů v plechovkách, se přihlásil k podpoře iniciativy Zálohujme. Ta na tiskové konferenci představila výsledky analýz současného nakládání s PET nápojovými obaly v České republice a klade si za cíl kvalifikovanou diskuzi vedoucí k nalezení nejlepšího řešení pro zpětné vracení nápojových obalů včetně plechovek. „Iniciativa Zálohujme se s naším projektem #replechuj shoduje jak v otázce zodpovědnosti směrem k životnímu prostředí, tak vizi zavedení zálohové systému. Lidé, kteří za ní stojí, udělali obrovský kus práce a mají naši plnou podporu,“ říkají svorně představitelé asociace WIACA, která sdružuje výrobce nápojů v plechovkách Smarty, Secco+.

„Podle vyjádření některých výrobců PET nápojových obalů, jako je například Kofola nebo Ondrášovka, které po konferenci zazněly v médiích, si myslíme, že se tyto firmy snaží před aktuální situací i vlastní zodpovědností za její spoluvytváření strčit hlavu do písku a raději mlží, aby nemusely reagovat na jasné a odborně podložené argumenty ve prospěch zavedení zálohového systému,“ a dodává, „tyto značky si pravděpodobně neuvědomují nebo nechtějí uvědomovat především environmentální dopady, které dosavadní nedokonalý systém sběru a třídění odpadových materiálů způsobuje.“

Je důležité, aby konkrétní značky na trhu, ať už balí své výrobky do plechovek či PETu, vyslaly do veřejného prostoru jasný postoj: „Obecná mediální interpretace výstupů z konference teď vytváří dojem, že jsou zde sice validní analýzy, ale výrobci jsou k nim spíše skeptičtí. Chceme proto, jako asociace výrobců nápojů v plechovkách, vyslovit iniciativě Zálohujme plnou podporu a vyzýváme všechny ostatní firmy na trhu – bez výjimky, aby pokud jim není budoucnost životního prostředí a planety lhostejná, vyjádřili iniciativě taktéž podporu. Je důležité, aby státní instituce i celý trh slyšeli a viděli, že jsou zde i tací, kteří mají vůli situaci zlepšit i za cenu investování části výdělků nebo lidských zdrojů. Kde je vůle, je i cesta.“

Analýzy mluví jasně pro zálohový systém

Na konferenci iniciativy Zálohujme, kterou založily Karlovarské minerální vody, Institut Cirkulární ekonomiky a Vysoká škola chemicko-technologická, byly prezentované tři klíčové odborné analýzy aktuální situace nakládání s plastovými obaly, veřejného mínění a možných dopadů zavedení zálohového systému. Z analýz vyplývají tři hlavní pozitiva, která jasně mluví ve prospěch zavedení zálohového systému – 76 % lidí by uvítalo zavedení zálohového systému na PET lahve i nápojové plechovky, provoz zálohového systému by byl finančně samostatný a jeho provoz by pokryly jeho vlastní příjmy, zálohový systém by přinesl výrazné snížení dopadu na přírodu a také snížení emisí skleníkových plynů. Celkové snížení environmentálních dopadů analýzy vyčíslily na přínos v hodnotě 2,1 miliardy korun.

Do projektu #replechuj se zapojují školy i obce

Při spuštění kampaně #replechuj se po republice nacházelo 29 tzv. #replechuj pointů. Nyní, po dvou měsících od startu projektu je jich už v republice 40 a další budou přibývat. „Největší radost nám dělá asi zájem a zapojení škol, protože tím učí mladou generaci zodpovědnému chování. Například Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem konkrétně Fakultě životního prostředí, se náš projekt líbí tak moc, že jsme dokonce podepsali společné memorandum o spolupráci,“ . Do projektu se hlásí i místní samosprávy, které v projektu #replechuj vidí možnost se kvalitněji zapojit do třídění a recyklace nápojových plechovek, jejichž úroveň je v České republice v porovnání s ostatními evropskými státy na neuspokojivé úrovni.

Velcí hráči uvažují o spolupráci

Zástupci asociace WIACA také absolvovali schůzky s dvěma velkými nápojovými firmami, které uvažují o budoucí spolupráci. „Těší nás, že zásadní hráči českého trhu naši iniciativu reflektují, vnímají jako zodpovědný krok správným směrem a uvažují o spolupráci. Věříme, že z plánů a nápadů se již brzy stanou konkrétní kroky, které povedou k efektivnějšímu třídění nápojových plechovek a jejich zálohování v České republice,“ říká k reakcím nápojových společností Tomáš Polák, výkonný ředitel společnosti Secco+, která je jedním ze zakládajících členů asociace WIACA.

WIACA

je asociace sdružující značky Secco+ a Smarty, které se společně zavázaly zákazníkům poskytovat na jejich produkty vratnou zálohu. Vrácené plechovky následně na vlastní náklady nechávají recyklovat. Asociace spustila kampaň #replechuj, kterou se s pomocí českých influencerů snaží veřejnost upozornit na problematiku zálohování, třídění a recyklace plechovek. Hlavním cílem kampaně je celospolečenská změna v myšlení i chování a motivace k celoplošnému zavedení zálohy na nápojové plechovky a jejich recyklaci v České republice. Celá realizace projektu proběhla výhradně z vlastních prostředků společností v asociaci. Nedošlo k žádné formě spolupráce ani finanční podpoře ze strany státu nebo nadnárodních subjektů. Všichni zapojení influenceři a další lidé, kteří projektu připravovali například webové stránky, texty nebo loga, se do projektu zapojili bez nároku na honorář. Jejich kompletní seznam je k nalezení na stránkách www.wiaca.org.

Kontakty pro média:

Přemysl Adamec
tiskový mluvčí

E: pr@wiaca.org

Do projektu se aktivně zapojili

Partneři projektu

Tento web používá ke správnému fungování soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Zavřít Více informací