Kodex

  1. Každý člen spolku musí dbát na udržitelnost a co nejnižší produkci emisí při výrobě i následném prodeji svých výrobků.
  2. Každý člen musí interně třídit odpad a podporovat recyklaci během vlastních marketingových akcí i akcí svých klientů.
  3. Každý člen musí podporovat možnost zpětného odběru obalů od jeho produktů a následné zařazení těchto obalů do recyklačního procesu u svých partnerů a obchodníků, kterým své produkty prodává. Člen spolku těmto třetím stranám proaktivně navrhuje zapojení do recyklačního procesu a nabízí jim pomoc s nalezením procesního řešení.
  4. Každý člen dbá na vysokou transparentnost popisu produktů a věnuje se osvětě zákazníků ohledně recyklace. Ať už při komunikaci skrz obaly produktů či v rámci dalších aktivit a komunikace se stávajícími či potenciálními zákazníky.
  5. Každý člen se musí podílet na vývoji a rozvoji možností recyklace nápojových plechovek.
  6. Člen je povinnen nabízet kompenzaci, tzv. zálohu na každou vyprodukovanou plechovku v rámci svého podnikání či značky v prodejních místech, kde má zákazník možnost plechovku recyklovat. Kompletní výčet těchto míst je k nalezení na webových stránkách wiaca.org.
  7. Každý člen musí dbát na dobré jméno asociace a aktivně se nefinančně zapojovat do činností asociace.
  8. Členové musí vyrábět nebo distribuovat pouze nápoje s jasným původem a způsobem vzniku. Členové naopak nesmí uvádět do oběhu produkt, který je neznámého původu nebo je vyroben z produktu neznámého původu.
  9. Člen nebude vyvolávat ani se zapojovat do nekalého konkurenčního boje, jako je napodobování produktů konkurence, nabízení svých produktů za podnákladové ceny, pomluva konkurence či uvádění nepravdivých údajů o své společnosti apod. Člen také neužívá nekalého či korupčního jednání v rámci své činnosti, při jednání s úřady a státní správou či svými zákazníky.
  10. Člen není v likvidaci či vůči němu nebylo vedeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut. Zároveň člen spolku není trestně stíhán.

Do projektu se aktivně zapojili

Partneři projektu

Tento web používá ke správnému fungování soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Zavřít Více informací