Vyplacení zálohy

Petice #replechuj!

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

My, níže podepsaní občané České republiky prostřednictvím této petice žádáme, aby se výrobci, distributoři, emitoři a prodejci alkoholických i nealkoholických nápojů v plechovkách aktivně zapojili do procesu recyklace a zálohování nápojových plechovek a aby podpořili zodpovědné chování vůči životnímu prostředí v české společnosti.

Náš požadavek předkládáme na základě přesvědčení, že česká veřejnost, firmy i autority tuto problematiku přehlížely již příliš dlouho. Vždyť my, Češi, jsme jedni z nejzodpovědnějších ve třídění papíru, plastu a skla v Evropě. Ptáme se tedy české veřejnosti i každého jednotlivce –proč netřídíme plechovky?

Dle veřejně dostupných zdrojů jsou země mnoha evropských zemí v tomto ohledu již několik let aktivní a nápojové plechovky aktivně třídí a následně recyklují. Dle statistik dosahuje jejich recyklace v rámci celkového množství emitovaných plechovek úctyhodných procent, byť stále je na čem pracovat.

V českém veřejném prostoru však podobně uvědomělé chování, které šetří přírodní zdroje a chrání životní prostředí, je prakticky nulové a v dostatečné míře ho nelze nalézt na žádné společenské úrovni. Od povědomí mezi jednotlivci až po institucionální rozhodování či legislativní procesy. Důkazem budiž například neexistence recyklačního zařízení na našem území, které by bylo schopné plechovky zpracovat.

Tato petice si klade za cíl tento velmi neuspokojivý až znepokojující stav změnit. V České republice jsou ročně emitovány a distribuovány miliony nápojových plechovek energetický nápojů, piva, limonád či vína. Nicméně prakticky žádná z nich není recyklovaná a je nutné ji znovu vyrobit. Přičemž plechovky mají oproti plastům, papíru nebo sklu nezaměnitelnou výhodu. Jejich recyklace je tzv. bezztrátová, tudíž je plechovku možné použít znovu a znovu. Bez zbytečného zatěžování životního prostředí a zbytečné těžby hliníku.

Děkujeme Vám za vyslyšení našich požadavků. Věříme, že každý z nás by se měl aktivně snažit o šetrné nakládání s přírodou a planetou, na které žijeme. Požadavek naší petice umožní každému občanu republiky se takto chovat.

Tato petice vznikla v Praze, 29. 11. 2018

 

Celá petice ke stažení v PDF zde

Do projektu se aktivně zapojili

Partneři projektu

Tento web používá ke správnému fungování soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Zavřít Více informací